Stoffenmanager Nano module 1.0

U bent hier:  Skip Navigation LinksHome

De Stoffenmanager Nano Module


Stoffenmanager Nano module Stoffenmanager Nano module Stoffenmanager Nano module

Inloggen


  • Bezoek de Stoffenmanager Twitter
  • Bezoek de Stoffenmanager LinkedIn groep
  • Bezoek het Stoffenmanager Youtube kanaal

Laatste nieuws

versie: 1.0.10

Welkom bij de Stoffenmanager Nano 1.0

Met deze module kunt u de gezondheidsrisico's van blootstelling aan synthetische nanodeeltjes kwalitatief beoordelen. Beheersmaatregelen kunnen worden geselecteerd of worden opgenomen in het Plan van Aanpak.

Meer weten over blootstelling aan nanodeeltjes of beheersmaatregelen, klik hier voor:

Óf in uw bedrijf gewerkt wordt met nano-deeltjes, kunt u nagaan door het Veiligheidsinformatieblad en/of het Productinformatieblad van uw stoffen te raadplegen. Voor een overzicht van veel voorkomende werksituaties waarbij gewerkt wordt met nano-deeltjes verwijzen we u naar de pagina met achtergrondinformatie.

Ontbreekt op het Veiligheidsinformatieblad en/of het Productinformatieblad een aanduiding op aanwezigheid van nanodeeltjes, maar heeft u wel het vermoeden dat uw product deze bevat neem dan contact op met uw leverancier. U kunt de Stoffenmanager Nano toch gebruiken.

Stoffenmanager Nano is van toepassing op deeltjes die voldoen aan alle van de volgende criteria:

  • De deeltjes zijn niet (water)oplosbaar, én;
  • De deeltjes zijn bewust (synthetisch) vervaardigd, dus geen bijproduct van bijvoorbeeld verbrandingsprocessen, én;
  • De grootte van het primaire deeltje is kleiner dan 100 nm, en / of het specifieke oppervlak van een nanopoeder is groter dan 60 m2/g;
  • Het betreft enkelvoudige deeltjes, maar ook agglomeraten of aggregaten.

Indien uw deeltje niet voldoet aan bovenstaande criteria dan is Stoffenmanager Nano niet geschikt voor uw stof. Wij verwijzen u graag door naar de generieke Stoffenmanager 4.5.

Stoffenmanager Nano is voorlopig nog in ontwikkeling doordat steeds meer kennis beschikbaar komt in binnen- en buitenland (Disclaimer)

Meer informatie over o.a. het toepassingsgebied en de wetenschappelijke basis kunt u vinden bij Achtergrond.